MERACIE ZARIADENIA SRDCOVEJ FREKVENCIE

SRDCOVÁ
FREKVENCIA

DENNÝ ČAS
DÁTUM A KALENDÁR

 

Bezdrôtový prenos

ZÓNY SRDCOVEJ
FREKVENCIE

AUTOMATICKÉ
STANOVENIE ZÓNY SF

 

ČAS STRÁVENÝ
V ZÓNE SF

KONTROLUJTE

SI INTENZITU

ZAŤAŽENIA

POČAS

ŠPORTOVEJ

AKTIVITY A

REGENERÁCIE,

PRE

DOSIAHNUTIE

LEPŠEJ

TRÉNOVANOSTI

A FORMY

PRÍNOS PRE VÁS:

Merače v podobe náramkových hodiniek (presnosť EKG)

Sledovanie intenzity počas výkonu

Správne vykonávanie pohybovej aktivity

Dosiahnutie maximálneho výkonu

Získanie informácií o predštartovnom stave

Správne rozcvičenie
(predchádzanie zraneniam)

Určovanie trénovanosti a formy

Spozorovanie prichádzajúcej choroby
(skôr ako vedomím)

Zamedzenie pretrénovaniu

Objektívne testovanie

Jednoduchá a účinná úprava telesnej hmotnosti

KÓDOVANÝ
PRENOS

INDEX TRÉNOVANOSTI

SPOTREBA KALÓRIÍ

Spracovanie záznamu srdcovej frekvencie na PC - Tréningový denník priamo v software

VARIABILITA SF-ÚROVEŇ REGENERÁCIE

KOMUNIKÁCIA S PC

VODOTESNOSŤ
DO HĹBKY MIN 30M

Žiadajte u nás ponukový katalóg a cenník!

NASTAVENIE PRÍSTROJA
CEZ PC

FUNKCIE CYKLOCOMPUTERA

NADMORSKÁ
VÝŠKA

FREKVENCIA PEDÁLOVANIA

TEPLOMER

SNÍMAČ SILY TLAKU NA PEDÁLE

INTERVALOVÝ TRÉNING

OSVETLENIE DISPLEJA

MONITOROVANIE VIAC OSOB

VÝPOČET MAX SF