software
bezdrôtový senzor rýchlosti

 
S MERACÍMI ZARIADENIAMI SRDCOVEJ FREKVENCIE  ROBÍTE MAXIMUM PRE SVOJU VÝKONNOS« A ZDRAVIE